วิทยุออนไลน์

สถานี :
วันที่ : วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566

รายการวิทยุมาใหม่

รายการวิทยุมาใหม่ล่าสุด คัดสรรมาให้คุณรับฟังผ่านระบบ Radio On-Demand
สามารถเลือกรับฟังได้ไม่ตกเทรนต์

ชั่งใจ ก่อนใช้ยา ยาปฏิชีวนะใช้ถูกเป็นมิตร ใช้ผิดเป็นภัย
ชั่งใจ ก่อนใช้ยา ยาปฏิชีวนะใช้ถูกเป็นมิตร ใช้ผิดเป็นภัย
ยาชนิดไหนบ้างที่จำเป็นต้อง กินให้หมด
ยาชนิดไหนบ้างที่จำเป็นต้อง กินให้หมด
เจ็บคอ กรณีใด ควรใช้ยาปฏิชีวนะ
เจ็บคอ กรณีใด ควรใช้ยาปฏิชีวนะ
กลัวติดเชื้อดื้อยา อย่าใช้ยาปฏิชีวนะด้วยตนเอง
กลัวติดเชื้อดื้อยา อย่าใช้ยาปฏิชีวนะด้วยตนเอง
พฤติกรรมเสี่ยง ที่ทำให้เกิดเชื้อดื้อยา
พฤติกรรมเสี่ยง ที่ทำให้เกิดเชื้อดื้อยา
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
การเผยแพร่รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม
อาการดื้อยา กับความเข้าใจผิดของคนทั่วไป
อาการดื้อยา กับความเข้าใจผิดของคนทั่วไป
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government