วิทยุออนไลน์

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม มีความประสงค์จำจำหน่ายโคเนื้อพันธุ์บราห์มัน จำนวน 35 ตัว โดยการขายวิธีทอดตลาดแบบประมูลราคารายตัวด้วยวาจา

              ด้วย ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม จะดำเนินการจำหน่ายโคเนื้อพันธุ์บราห์มัน โดยการขายวิธีทอดตลาดแบบประมูลราคารายตัวด้วยวาจา จำนวน  35  ตัว ในวันอังคารที่  21 มีนาคม  2566  เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม ถนนสารคาม-วาปีปุทม ต.แวงน่าง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 
              สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  หมายเลขโทรศัพท์ 043-777270 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ lsms_msk@dld.go.th .ในวันและเวลาราชการ
สุรเดช/ข่าว/9 มี.ค.66

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar