วิทยุออนไลน์

โรงพยาบาลมหาสารคาม ประกาศประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 622 รายการ

          จังหวัดมหาสารคาม โดยโรงพยาบาลมหาสารคาม มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดประจำปีงบประมาณ 2565  จำนวน 622 รายการ โดยประเมินราคาทรัพย์สินก่อนประกาศขายทอดตลาด เป็นเงิน 100,710 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน)  ผู้ประสงค์จะเข้าประมูลราคาติดต่อขอดูครุภัณฑ์ ได้ที่กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลมหาสารคาม หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 4371 1750-4 ต่อ 9254,9429 ในวันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-10.00 น.

สุรเดช/ข่าว/7 มี.ค.66


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar