วิทยุออนไลน์

รายการวิทยุย้อนหลัง
ประกาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ประกาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมหาสารคาม
เรื่อง ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
คำสั่งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม
คำสั่งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม
“เชื้อดื้อยา” เพชฌฆาตเงียบที่อาจมากับอาหาร
เชื้อดื้อยา เป็นปัญหาที่พบได้ทั่วทุกมุมโลก และเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย แต่มีคนจำนวนไม่น้อยที่ยังมองไม่เห็นถึงภัยคุกคามของเชื้อดื้อยาที่ส่งผลต่อสุขภาพประชากรโลก และการใช้ยาปฏิชีวนะจำนวนมากโดยไม่จำเป็น ทั้งจากการรักษาโรค เพียงแค่เด็กมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย พ่อแม่ก็รีบหายาฆ่าเชื้อมาให้กินแล้ว และการใช้ยาในเกินความจำเป็นในอุตสาหกรรมปศุสัตว์กับการใช้ยาเพื่อป้องกัน ไม่ใช่การรักษา ส่งผลให้วิกฤตเชื้อดื้อยารุนแรง
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government