วิทยุออนไลน์

รายการวิทยุย้อนหลัง
ชั่งใจ ก่อนใช้ยา ยาปฏิชีวนะใช้ถูกเป็นมิตร ใช้ผิดเป็นภัย
ชั่งใจ ก่อนใช้ยา ยาปฏิชีวนะใช้ถูกเป็นมิตร ใช้ผิดเป็นภัย
เจ็บคอ กรณีใด ควรใช้ยาปฏิชีวนะ
เจ็บคอ กรณีใด ควรใช้ยาปฏิชีวนะ
ยาชนิดไหนบ้างที่จำเป็นต้อง กินให้หมด
ยาชนิดไหนบ้างที่จำเป็นต้อง กินให้หมด
กลัวติดเชื้อดื้อยา อย่าใช้ยาปฏิชีวนะด้วยตนเอง
กลัวติดเชื้อดื้อยา อย่าใช้ยาปฏิชีวนะด้วยตนเอง
พฤติกรรมเสี่ยง ที่ทำให้เกิดเชื้อดื้อยา
พฤติกรรมเสี่ยง ที่ทำให้เกิดเชื้อดื้อยา
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
การเผยแพร่รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม
อาการดื้อยา กับความเข้าใจผิดของคนทั่วไป
อาการดื้อยา กับความเข้าใจผิดของคนทั่วไป
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government