วิทยุออนไลน์

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม เปิดประมูลโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ มค.764 (บางส่วน) ต.บรบือ อ.บรบือ

            สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม มีความประสงค์จะให้เอกชนลงทุนก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ มค.764 (บางส่วน) ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม เนื้อที่ประมาณ 1-3-08 ไร่ ด้วยวิธีประมูลเสนอโครงการและให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่ทางราชการตามเงื่อนไขการประมูล (แบบ จป.5/54)
            ผู้เข้าประมูลต้องยื่นซองประมูลต่อคณะกรรมการฯ ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ถึง 11.00 น. และคณะกรรมการฯ จะปิดรับซองประมูลในเวลา 11.00 น. ทันที และจะไม่รับพิจารณาการยื่นซองเอกสารใดๆ ทางไปรษณีย์ทั้งสิ้น โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม โทรศัพท์หมายเลข 0-4377-7495 ต่อ 108 ในวันและเวลาราชการ


สุรเดช/ข่าว/18 ม.ค.65

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar