วิทยุออนไลน์

PRD News

ข่าวกรมประชาสัมพันธ์

หน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ผนึกกำลังจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ จ.มหาสารคาม เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนทิ้งช่วง และขอความร่วมมือประชาชนประหยัดน้ำต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบจากวิกฤตขาดแคลนน้ำ ศิลปินหมอลำคู่ขวัญ บอย ศิริชัย –แอน อรดี หวังรัฐบาลชุดใหม่สนับสนุน ยกระดับหมอลำในทุกด้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เลือกตั้งมหาสารคาม คึกคัก! วัยรุ่นใช้แอปฯ Smart Vote เพื่อความสะดวก ด้านผู้ว่าฯ ออกมาใช้สิทธิ เป็นคนแรก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 กำชับสถานศึกษาวางมาตรการเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ทั้งเรื่องความปลอดภัยและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
ชั่งใจ ก่อนใช้ยา ยาปฏิชีวนะใช้ถูกเป็นมิตร ใช้ผิดเป็นภัย
ชั่งใจ ก่อนใช้ยา ยาปฏิชีวนะใช้ถูกเป็นมิตร ใช้ผิดเป็นภัย
ยาชนิดไหนบ้างที่จำเป็นต้อง กินให้หมด
ยาชนิดไหนบ้างที่จำเป็นต้อง กินให้หมด
เจ็บคอ กรณีใด ควรใช้ยาปฏิชีวนะ
เจ็บคอ กรณีใด ควรใช้ยาปฏิชีวนะ
กลัวติดเชื้อดื้อยา อย่าใช้ยาปฏิชีวนะด้วยตนเอง
กลัวติดเชื้อดื้อยา อย่าใช้ยาปฏิชีวนะด้วยตนเอง
พฤติกรรมเสี่ยง ที่ทำให้เกิดเชื้อดื้อยา
พฤติกรรมเสี่ยง ที่ทำให้เกิดเชื้อดื้อยา
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
การเผยแพร่รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม
อาการดื้อยา กับความเข้าใจผิดของคนทั่วไป
อาการดื้อยา กับความเข้าใจผิดของคนทั่วไป

VIDEO

คลิปน่าสนใจ

ผลงานเด่น

สวท.มหาสารคาม

Article & Infographic

บทความ และ อินโฟกราฟิิก

บทความแนะนำ

INFOGRAPHIC

PRD Service

บริการกรมประชาสัมพันธ์

ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government