วิทยุออนไลน์

PRD News

ข่าวกรมประชาสัมพันธ์

รมว.กลาโหม (ดร.สุทิน คลังแสง) ผนึกกำลัง 4 กระทรวง กระตุ้นการตลาดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนา จ.มหาสารคาม เปิดมหกรรมตลาดนัดข้าวเปลือกและการเสวนาปัญหาข้าวชาวนาสู่การแก้ไขปัญหาเพื่อความยั่งยืน ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 12 (นางนวลจันทร์ ศรีมงคล) ลงพื้นที่ตรวจติดตาม ผลการดำเนินงาน ตามภารกิจสำคัญกรมการพัฒนาชุมชน อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม จ.มหาสารคาม ออกตรวจจัดระเบียบสังคม ในงานประเพณีไหว้เจ้าและแสดงงิ้ว พร้อมรณรงค์สร้างการรับรู้แก่นักท่องเที่ยว ให้ทานถูกวิธี ลดวิถีคนขอทาน อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม เปิดสถานที่ราชการ ให้เป็นสถานที่บริการตากข้าวเกษตรกร ฟรี! ลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเลี่ยงความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนน
เตือนเชื้อดื้อยา จากยาปฏิชีวนะ คร่าชีวิตจริง
เตือนเชื้อดื้อยา จากยาปฏิชีวนะ คร่าชีวิตจริง
พฤติกรรมเสี่ยงดื้อยาที่ไม่ควรทำ อาจรักษาโรคได้ลำบากขึ้น
พฤติกรรมเสี่ยงดื้อยาที่ไม่ควรทำ อาจรักษาโรคได้ลำบากขึ้น
ประกาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ประกาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมหาสารคาม
เรื่อง ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
คำสั่งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม
คำสั่งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม

VIDEO

คลิปน่าสนใจ

ผลงานเด่น

สวท.มหาสารคาม

Article & Infographic

บทความ และ อินโฟกราฟิิก

บทความแนะนำ

INFOGRAPHIC

PRD Service

บริการกรมประชาสัมพันธ์

ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government