วิทยุออนไลน์

เทศบาลเมืองมหาสารคาม เปิดงานโครงการ "มหกรรมกลองยาวอีสาน ประจำปี 2566" ส่งเสริม อนุรักษ์ และฟื้นฟูวัฒนธรรมดนตรีอีสาน

        (14 ก.ย. 66)  ที่ ห้องตักสิลาคอนเวนชันฮอลล์ 1 โรงแรมตักสิลา ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม นายภาคิน  ติระพงศ์ไพบูลย์  นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม  เป็นประธานเปิดงานโครงการ "มหกรรมกลองยาวอีสาน ประจำปี 2566"  พร้อมด้วย  นายกมล ตราชู  รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม  ปลัด/รองปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม  คณะกรรมการชุมชนฯ ร่วมเป็นเกียรติภายในงาน 
         นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม  กล่าวว่า  การจัดงานโครงการ "มหกรรมกลองยาวอีสาน ประจำปี 2566"  ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ในครั้งนี้  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์  ฟื้นฟูวัฒนธรรมดนตรีอีสาน  ส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมดนตรีกลองยาวอีสาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมกลองยาวอีสานให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น  สู่การเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจ
          ทั้งนี้  จังหวัดมหาสารคาม  ถือว่ามีคณะกลองยาวเป็นจำนวนมาก  สามารถสร้างชื่อเสียงในการประกวดแข่งขันจนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับประเทศ  ทำให้เมื่อได้ยินได้เห็นชื่อ “กลองยาว” ก็ต้องนึกถึงอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งอำเภอวาปีปทุม จะมีการจัดงาน  “ประเพณีออนซอนกลองยาวชาววาปี” ซึ่งเป็นหนึ่งประเพณีสำคัญในรอบปีที่ชาวอำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน โดยจะจัดงานราวเดือนธันวาคมของทุกปี  เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นของชาวอีสาน โดยเฉพาะกลองยาว ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมที่เป็นความภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่น เพราะกลองยาว เป็นศูนย์รวมภูมิปัญญา ตลอดจนปราชญ์ต่างๆ ของชุมชน ดังนั้น งานนี้จึงเป็นเหมือนการต่ออายุให้กับศิลปวัฒนธรรมไม่ให้เลือนหายไปจากจังหวัดมหาสารคาม           
         ภายในงาน ได้มีการเสวนาเชิงวิชาการ  "วัฒนธรรมกลองยาวอีสาน"  และมีการแสดงรำกลองยาวจาก "วงเพชรภูมินทร์ " ร.ร.เทศบาลบ้านค้อ การสาธิตการตีกลองยาว  การแสดงรำกลองยาวจากวง "ตักสิลาอีสาน" คณะนาฏศิลป์ ม.ราชภัฏมหาสารคาม และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ร่วมเสวนา 
สุรเดช/ข่าว/14 ก.ย.66


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar