วิทยุออนไลน์

เลือกตั้งมหาสารคาม คึกคัก! วัยรุ่นใช้แอปฯ Smart Vote เพื่อความสะดวก ด้านผู้ว่าฯ ออกมาใช้สิทธิ เป็นคนแรก

     (14 พ.ค.66) บรรยากาศเลือกตั้ง ส.ส. จ.มหาสารคาม เป็นไปด้วยความคึกคัก ตั้งแต่ช่วงเช้า มีประชาชนออกมารอใช้สิทธิ ตั้งแต่ยังไม่เปิดหีบ โดย นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ออกมาใช้สิทธิเป็นคนแรก ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 22 เขตเลือกตั้งที่ 1 อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ซึ่งในเรียน มีหน่วยเลือกตั้ง 3 หน่วย คือ หน่วยเลือกตั้ง ที่ 22-24 ซึ่งหน่วยเลือกตั้งที่ 22 มีผู้มีสิทธิ จำนวน 486 คน ผู้ว่าฯ อยู่ในลำดับที่ 431 
     ส่วนประชาชนที่มาใช้สิทธิคนแรก ณ หน่วยเลือกตั้งนี้ คือ นายสมพงษ์  นุสีวอ อายุ 75 ปี บอกว่า ตื่นเต้น และดีใจมาก ที่ได้มาเลือกตั้ง ซึ่งอยากได้คนดี มีความสามารถไปช่วยพัฒนาประเทศ
     ส่วนบรรยากาศหน่วยเลือกตั้งในสถานศึกษา ที่ใต้ถุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา ม.ราชภัฏมหาสารคาม เขตเลือกตั้งที่ 1 (อ.เมืองมหาสารคาม) ซึ่งมีหน่วยเลือกตั้งจำนวนมาก ถึง 15 หน่วย  คือ หน่วยเลือกตั้งที่ 57-71 โดยจุดนี้ จะมีนักศึกษาเดินทางมาใช้สิทธิจำนวนมาก แต่ยังมีบางส่วนที่ยังสับสนกับจุดเลือกตั้งของตนเอง แต่ก็มีเจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวกตลอด
    ส่วนสถานที่เลือกตั้ง ณ อาคารพละ มมส. เขตเลือกตั้งที่ 6 ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย ซึ่งมีหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 10 หน่วย คือ หน่วยเลือกตั้งที่ 19-28 ส่วนใหญ่ จะเป็นกลุ่มเยาวชน วัยรุ่น นักศึกษา ซึ่งจุดนี้ถือว่าการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เนื่องจากส่วนมากจะใช้แอปพลิเคชั่น Smart Vote ในการตรวจสอบลำดับรายชื่อของตนเอง ทำให้สะดวกต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และทำให้ไม่เกิดความแออัด มีผู้มาใช้สิทธิทยอยออกมาใช้สิทธิอย่างต่อเนื่อง
สุรเดช/ข่าว/14 พ.ค.66

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar