วิทยุออนไลน์

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ตรวจเยี่ยมสถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะให้กับประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์

       (14 เม.ย.66 )  ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มหาสารคาม นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกรมการขนส่งทางบก ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยมี นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ ปลัด จ.มหาสารคาม นางวรุณยุพา วิเศษสรรค์ ขนส่ง จ.มหาสารคาม เจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่ง จ.มหาสารคาม สาธารณสุข จ.มหาสารคาม สภ.เมืองมหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ 
      นายเสกสมฯ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้กล่าวให้กำลังใจและขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีการตั้งจุดตรวจรถ ตรวจสารเสพติดพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะทุกคันก่อนออกเดินทาง ควบคู่ไปกับการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ ให้มีความปลอดภัย มีความพร้อมทั้งตัวรถและคนขับ ซึ่งกรมการขนส่งทางบก มีมาตรการคุมเข้มแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ เน้นย้ำให้มีการตรวจสอบชั่วโมงการทำงานของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ไม่ให้มีการขับขี่เกินชั่วโมงการทำงานที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งจัดรถให้เพียงพอต่อความต้องการ ไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง
      จากนั้น คณะได้พบปะกับผู้ประกอบการขนส่ง ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พูดคุยกับประชาชนที่มาใช้บริการที่สถานีขนส่ง และมอบของที่ระลึก เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะให้กับประชาชน ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในพื้นที่ จ.มหาสารคาม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รถโดยสารมีให้บริการประชาชนอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ หากมีปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ ติดต่อได้ที่ ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ สายด่วน 1584
สุรเดช/ข่าว/14 เม.ย.66


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar