วิทยุออนไลน์

อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ชี้แจง! กรณีบริเวณจุดพนังกั้นน้ำชี ณ บ้านเชียงส่ง ตำบลเลิงใต้ มีรอยแยกของดินด้านบน และระดับน้ำเหลืออีก 1.50 เมตร จะล้นคันพนังกั้นน้ำ พร้อมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหา

      (19 กันยายน 2566)  นายเกียรติศักดิ์   ตรงศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นายประจักษ์  หล้าจางวาง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม  นางสาวสุภลักษณ์  บุญเกิด รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ นายโสภณ  ราชพลแสน ปลัดอำเภอ  ผู้แทนนายอำเภอโกสุมพิสัย  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้  ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้  ผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่น   ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุ โดยมีสาเหตุเกิดจากมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม  เป็นผลทำให้ระดับน้ำของแม่น้ำชีสูงขึ้น และทำให้เกิดรอยแยกของดินด้านบนพนังกั้นน้ำ  ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันหารือและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 
       1. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม สนับสนุนผ้าใยสังเคราะห์  ขนาด 4 x 100 เมตร เพื่อเป็นฐานรองดิน กันดินสไลด์ พร้อมออกแบบคันพนังกั้นน้ำ เพื่อความคงทนแข็งแรงและปลอดภัยของคันพนังกั้นน้ำ โดยจะทำพนังกั้นน้ำ สูงขึ้นอีก 1.50 เมตร และมีความกว้างเพิ่มขึ้น 3 เมตร (จากคันพนังเดิม เข้าไป ฝั่งที่นา) ระยะทางประมาณ 80 เมตร
      2. องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้  อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม ดำเนินการการจัดหาดินและเสาเข็มไม้ยูคา ในการสร้างคันพนังกั้นน้ำ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจรและควบคุมการทำงานในการสร้างคันพนังกั้นน้ำ โดยมีรถแบคโฮ จำนวน 1 คัน และรถบรรทุกเทท้าย  จำนวน 2 คัน ในการดำเนินการ โดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ อำเภอโกสุมพิสัย  ซึ่งจะเข้าดำเนินการในวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 7 วัน
สุรเดช/ข่าว/19 ก.ย.66


 


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar