วิทยุออนไลน์

จ.มหาสารคาม คว้า 4 รางวัลชนะเลิศจากการประกวดผ้าไหมฯ และการแข่งขันสาวเส้นไหม ในงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย” ครั้งที่ 18

นางกนกวรรณ วรวงศ์สมคำ หัวหน้าหน่วยส่งเสริมหม่อนไหมมหาสารคาม เปิดเผยว่า กรมหม่อนไหม ได้จัดงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย” ครั้งที่ 18 ภายใต้แนวคิด “ไหมไทยล้ำค่า สายใยแห่งภูมิปัญญา พัฒนาสู่สากล” ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม -3 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ในการนี้หน่วยส่งเสริมหม่อนไหมมหาสารคาม ได้นำร้านค้าร่วมออกบูธ พร้อมส่งนักเรียนและเกษตรกรเข้าร่วมประกวดการแข่งขันสาวเส้นไหมและประกวดผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานในงานนี้อีกด้วย

หัวหน้าหน่วยส่งเสริมหม่อนไหมมหาสารคาม เปิดเผยอีกว่า จากการประกวดดังกล่าว มีนักเรียนและเกษตรกรจากจังหวัดมหาสารคามได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันฯ พร้อมรับโล่พระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 6 ราย ดังนี้

1. ประเภทการประกวดผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานสีทอง ประเภทผ้าไหมมัดหมี่ลายโบราณ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายจิตรกร พุทธตาเต เกษตรกรกลุ่มทอผ้าไหมบ้านบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

2. ประเภทการประกวดผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานสีเขียว ประเภทผ้าไหมเทคนิคผสม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางบัวผัน สุภากรรม เกษตกรกลุ่มทอผ้าบ้านหนองผง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

3. ประเภทการประกวดการแข่งขันสาวเส้นไหม เส้นไหมน้อยสาวมือ (พันธุ์ไทยพื้นบ้าน)ระดับประถม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชายพงศภัค ห่านคำวง นักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย และเด็กหญิงสุชาวดี ศรีถาวร นักเรียนจากโรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง ตำบลสร้างแซ่ง อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

4. ประเภทการประกวดการแข่งขันสาวเส้นไหม เส้นไหมน้อยสาวมือ (พันธุ์ไทยพื้นบ้าน) ระดับบุคคลทั่วไป รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางจารุณี อุปวงศ์ และนางอนงค์ ฝ่ายสิงห์ เป็นเกษตรกรบ้านบัวแก้ว ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar