วิทยุออนไลน์

จ.มหาสารคาม ส่งมอบบ้านพักอาศัยบรรเทาความเดือดร้อนและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน ตามโครงการกาชาดร่วมใจ สร้างบ้านพักอาศัย ให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและราษฎรยากจน

        นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  พร้อมด้วย นางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม นายอำเภอ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม   สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย  และผู้นำท้องถิ่น ร่วมส่งมอบบ้านพักอาศัย ตามโครงการกาชาดร่วมใจ  สร้างบ้านพักอาศัย ให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและราษฎรยากจน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งอำเภอชื่นชม และอำเภอกันทรวิชัย ได้คัดเลือกบ้านพักอาศัยของผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและราษฎรยากจน ที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน สมควรได้รับการช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษและคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามกำหนด ได้คัดเลือกให้แก่  1.นางสนั่น แสงจันทร์ บ้านเลขที่ 113 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกุง อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม โดยได้ซ่อมแซมบ้านพักอาศัย จำนวน 1 หลัง งบประมาณสนับสนุน จำนวน 30,000 บาท 2.นางบุญพิศ จุติรักษ์ บ้านเลขที่ 182 หมู่ที่ 1 ตำบลชื่นชม อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม โดยได้ก่อสร้างบ้านพักอาศัยใหม่ จำนวน 1 หลัง งบประมาณสนับสนุน จำนวน 30,000 บาท 3.นายทองดี คำศรี บ้านเลขที่ 165 หมู่ที่ 11 ตำบลนาสีนวล อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ซ่อมแซมบ้านพักอาศัย จำนวน 1 หลัง งบประมาณสนับสนุน จำนวน 55,000 บาท และ 4.นายสุดใจ บุดดาวงษ์ บ้านเลขที่ 12 หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย ซ่อมแซมบ้านพักอาศัย จำนวน 1 หลัง งบประมาณสนับสนุน จำนวน 40,000 บาท  และได้มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค จากภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและราษฎรยากจน ได้มีบ้านพักอาศัยที่มั่นคงแข็งแรง เป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

สุรเดช/ข่าว/13 ก.ย.66
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar