วิทยุออนไลน์

สภ.เมืองมหาสารคาม รับการตรวจประเมิน “โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของประชาชนระดับตำบล” (STRONGER TOGETHER)

       ที่ รพ.สต.บ้านหนองแวง  ต.แวงน่าง  อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม พล.ต.ท.กำพล  กุศลสถาพร  รอง ผบช.สยศ.ตร.  (รองผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ)  เป็นประธาน ตรวจประเมินการดำเนินงาน “โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมของประชาชนระดับตำบล” (Stronger Together)   สภ.เมืองมหาสารคาม  ประจำปีงบประมาณ  2566 พร้อมคณะกรรมการตรวจประเมิน  โดยมี พล.ต.ต.ดิเรก  จิตอร่าม  ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม  พร้อมด้วยพ.ต.อ.พิชิต  ดียา รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม , นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม , พ.ต.อ.ไกรทอง  ชัยสิงห์  ผกก.เมืองมหาสารคาม และผู้แทนส่วนราชการ/อสม. ต.แวงน่าง /ภาคีเครือข่าย  ข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองมหาสารคาม  โดยได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ และประชาชน ภายใต้ชื่อ “หนองแวงน่างโมเดล” โดยการบูรณาการร่วม 4 เสาหลัก  ซึ่งได้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ/ฝ่ายปกครอง/สาธารณสุข-อสม./องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรวมพลังแก้ไขปัญหาในชุมชนทุกด้าน ทุกมิติ และสร้างภาคีเครือข่ายกับชุมชน  เพื่อให้เกิดความยั่งยืนสืบไป
        พล.ต.ท.กำพล  กุศลสถาพร รอง ผบช.สยศ.ตร.  กล่าวว่า โครงการสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ในการป้องกันอาชญากรรม ตามนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (Stronger Together) ว่าเป็นโครงการที่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการร่วมกับหน่วยงานและชุมชน เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาอาชญากรรม มิใช่การจับกุม โดยได้นำ “พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการตำรวจ  ฝ่ายปกครอง  อันมีใจความว่า  การจับผู้ร้ายนั้นไม่ถือเป็นความชอบ เป็นแต่นับว่าผู้นั้น ได้กระทำการครบถ้วนแก่หน้าที่เท่านั้น แต่จะถือเป็นความชอบต่อเมื่อได้ปกครองป้องกันเหตุร้าย ให้ชีวิตและทรัพย์สินของข้าแผ่นดินใน ท้องที่นั้น อยู่เย็นเป็นสุขพอควร   และกล่าวชื่นชม “หนองแวงน่างโมเดล” ที่ได้ร่วมกันบูรณาการแก้ไขปัญหาในชุมชน ให้ประชาชนในพื้นที่ได้อยู่อย่างมีความสุข  ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการนี้  มุ่งเน้นสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด รวมถึงปัญหาความเดือดร้อนอื่นๆ ที่ประชาชนในพื้นที่กำลังประสบอยู่ เพื่อให้ประชาชนป้องกันตนเองได้ เพิ่มประสิทธิภาพของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ระดับตำบล สร้างองค์ความรู้ให้ประชาชน  เด็กและเยาวชน องค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมและช่วยเหลือสนับสนุนเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันอาชญากรรม เพื่อนำมาซึ่งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความสงบสุขในชุมชน ต่อไป
สุรเดช/ข่าว/11 ส.ค.66

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar