วิทยุออนไลน์

จ.มหาสารคาม จัดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) นำส่วนราชการออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ อำเภอชื่นชม

       (19 ก.ค.66)  ที่ โรงเรียนบ้านหนองกุง  ต.หนองกุง  อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน เปิดโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  (จังหวัดเคลื่อนที่)  ประจำเดือน  กรกฎาคม  2566  โดยมีนางสาวอิงอร  ปรีฉันท์  นายอำเภอชื่นชม  ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ในระดับจังหวัดและอำเภอ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และประชาชนเข้าร่วม  พร้อมออกหน่วยให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน ร่วมทั้งรับทราบรายงานข้อมูลการดำเนินงานและปัญหาความต้องการต่างๆ ของประชาชนในพื้นที่   
        ทั้งนี้  ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ร่วมมอบทุนอุปการะเด็กจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  การมอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน  โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ   การมอบเงินทุนจากกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิต  อำเภอชื่นชม การมอบพันธุ์ปลาให้แก่ตัวแทนราษฎร  โดยสำนักงานประมงจังหวัดฯ  และมอบถุงยังชีพแก่ประชาชน  โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม  พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ยังได้ฝากประเด็นปัญหาสำคัญให้หน่วยงานในพื้นที่ช่วยคอยสอดส่องดูแล  ทั้งการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เป็นวาระสำคัญของจังหวัด  การป้องกันโรคไข้เลือดออก ซึ่งในช่วงฤดูฝนที่จะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย โดยการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เช่น การปล่อยปลาที่กินลูกน้ำ หรือปลาหางนกยูง  การปิดฝาโอ่งน้ำ หรือถังเก็บน้ำให้มิดชิด รวมทั้งการหยอดทรายอะเบท  และคว่ำภาชนะที่จะสามารถเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย ด้วย
        จากนั้น นายเกียรติศักดิ์  ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  (พอ.สว.)  โดยจัดกิจกรรม ให้บริการประชาชน  ในด้านการแพทย์และสาธารณสุข  ประกอบด้วย หน่วยแพทย์เคลื่อนที่  หน่วยทันตกรรม  หน่วยแพทย์แผนไทย และ หน่วยให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ  โดยมีประชาชนในพื้นที่ ต.หนองกุง อ.ชื่นชม เข้ารับการบริการอย่างต่อเนื่อง
สุรเดช/ข่าว/19 ก.ค.66

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar