วิทยุออนไลน์

จ.มหาสารคาม เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนทิ้งช่วง และขอความร่วมมือประชาชนประหยัดน้ำต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบจากวิกฤตขาดแคลนน้ำ

       นายชลศักดิ์ สุขี  ผอ.โครงการชลประทานมหาสารคาม  เปิดเผยว่า ฤดูฝนปีนี้คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณฝนตกน้อยกว่าค่าปกติ อาจเกิดฝนทิ้งช่วงในหลายพื้นที่ยาวนานขึ้น เกิดการขาดแคลนน้ำด้านการเกษตร จึงเร่งสร้างความเข้าใจกับประชาชน ให้ประหยัดน้ำต่อเนื่อง หันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อย 
       ส่วนสถานการณ์น้ำในอ่างขนาดกลาง 17 แห่ง มีปริมาณน้ำรวม 34.03 ล้าน ลบ.ม.คิดเป็นร้อยละ 41.80 เร่งกักเก็บน้ำในแหล่งน้ำทุกประเภท จัดหาแหล่งน้ำสำรอง ทยอยสูบน้ำไปเติมในพื้นที่น้ำน้อย และสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพิ่มเติม เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือ สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันที 
        นอกจากนี้  ยังเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเฝ้าระวังระดับน้ำทุกอ่างและวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม ซึ่งชลประทานมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่ บ.ดอนนา ห้วยซัน โขงกุดเวียน ต.เขวาใหญ่ ขามเรียง ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย เนื่องจากพนังกั้นแม่น้ำชีขาดและขาดประสิทธิภาพการระบายน้ำออกจากพื้นที่ กรณีระดับน้ำในแม่น้ำชีหนุนสูง จะเกิดความเสียหายในพื้นที่ต่อเนื่องทั้ง 3 ตำบล ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งหาแนวทางแก้ไขต่อไป

สุรเดช/ข่าว/18 พ.ค.66

 


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar