วิทยุออนไลน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 กำชับสถานศึกษาวางมาตรการเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ทั้งเรื่องความปลอดภัยและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

       (11 พ.ค.66) นายสุภาพ  วงษามาตย์  ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เปิดเผยว่า ได้ประชุมคณะผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ปกครอง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในวันที่  15 พ.ค.นี้   ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.) ได้กำชับสถานศึกษาทุกแห่งวางมาตรการให้ดี โดยเฉพาะความปลอดภัยในสถานศึกษา ซึ่งพบว่าสภาพอาคารเรียนหลายแห่งขาดการดูแลหรือชำรุด จากวาตภัย อุทกภัยที่ผ่านมา ขอให้ปรับปรุงให้มั่นคงแข็งแรง ระบบไฟฟ้าต้องพร้อมใช้งาน จัดทำหลักสูตรการศึกษาที่มีคุณภาพ เน้นย้ำเรื่องการออกเขียนได้ของนักเรียนระดับประถมศึกษา เพื่อให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจ สำรวจการรับนักเรียนแต่ละพื้นที่เพื่อเสริมเติมเต็ม โดยมีเป้าหมายคือเด็กต้องได้เรียนทุกคน เป็นการสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และให้สถานศึกษาทุกแห่งปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด เช่น การดูแลสิ่งแวดล้อม อุปกรณ์การเรียนการสอน จัดจุดบริการล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในโรงเรียนเหมือนปีที่ผ่านมา
สุรเดช/ข่าว/11 พ.ค.66


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar