วิทยุออนไลน์

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเครือข่ายจิตอาสาที่ร่วมให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในพื้นที่ จ.มหาสารคาม

      ( 14 เม.ย.66 ) ที่ สถานีบริการน้ำมัน หสน.อิสาณบริการ (ปั๊มน้ำมัน ปตท.หนองจิก ) ต.แก่งเลิงจาน อ.เมืองมหาสารคาม นายมงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานจิตอาสาภาครัฐ สำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพล จิตอาสาภาครัฐ จิตอาสาภาคประชาชน และนักศึกษา ที่ร่วมโครงการอาชีวะช่วยประชาชน เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา นางไคริกา ศิระประภาเดโช ประชาสัมพันธ์ จ.มหาสารคาม นายประชุม จตุเทน ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.มหาสารคาม นางเพ็ญสุดา โพธิ์สนาม รองหัวหน้าจิตอาสา 904 จ.มหาสารคาม ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดมหาสารคาม และจิตอาสา ให้การต้อนรับ 
        นายมงคลชัยฯ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานจิตอาสาภาครัฐ กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้บูรณาการสนับสนุนกำลังพลจิตอาสาภาครัฐ จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาภาคประชาชน และเครือข่ายนักศึกษาอาชีวะ ให้บริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ จุดให้บิการของหน่วยงาน จุดตั้งด่านชุมชน ด่านตรวจและสถานที่ตั้งกิจกรรม อาชีวะช่วยประชาชน ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย.นี้ จำนวน 78 จุดทั่วประเทศ ซึ่งการตรวจเยี่ยมกิจกรรมในพื้นที่ จ.มหาสารคาม ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ขอให้กำลังใจและชื่นชมทุกหน่วยงาน รวมถึงนักเรียนนักศึกษา ที่มีจิตอาสา มีความรู้วิชาชีพ สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์เป็นไปด้วยความปลอดภัย
        นายพิชิต รัตนเจริญ หัวหน้าจิตอาสาภาคประชาชน ประจำจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีเพื่อสังคม สนองเจตนารมณ์ของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งจิตอาสาภาคประชาชนประจำ จ.มหาสารคาม ได้พร้อมใจกันปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้ทุกคนเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ
สุรเดช/ข่าว/14 เม.ย.66

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar