วิทยุออนไลน์

เชิญชวนชาวจังหวัดมหาสารคาม ผู้สูงอายุ หญิงมีครรภ์ และผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 6 สิงหาคม 2564


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar